BetaMed. NZOZ. Centrum medyczne

Mikołowska 100a lok. 802 ; 40-065 Katowice,

Tel: Tel/fax: 32 258 27 90


BetaMed. NZOZ. Centrum medyczne

Mikołowska 100a lok. 802 ; 40-065 Katowice,

Tel/fax: 32 258 27 90

http://www.betamed.pl


BetaMed. NZOZ. Centrum medyczne

Tagi: :Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "BetaMed" Beata DrzazgaOFERTA• Opieka długoterminowaTo opieka nad osobami, które ze względu na swój stan zdrowia wymagają systematycznych świadczeń pielęgniarskich bez konieczności przebywania w oddziałach lecznictwa stacjonarnego. Intensywna opieka pielęgniarska w warunkach domowych przy współpracy z lekarzem rodzinnym pozwala na komfortowe leczenie pacjenta w znanym i przyjaznym mu otoczeniu. Tak dogodne warunki przyspieszają powrót do zdrowia.• Wentylacja mechaniczna respiratoremPrzewlekła niewydolność oddechowa wymagająca użycia respiratora dotychczas wymagała leczenia szpitalnego. Wentylacja Domowa umożliwia przeniesienie hospitalizacji do warunków domowych z zachowaniem wszystkim niezbędnych norm bezpieczeństwa.• Usługi prywatneW ramach prowadzonej działalności oferujemy naszym Pacjentom szereg prywatnych usług pielęgniarskich, położniczych i opiekuńczych. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem NZOZ Centrum Medyczne BetaMed, korzystając z danych teleadresowych umieszczonych w zakładce „Kontakt” lub bezpośrednio z koordynatorem usług prywatnych:Naszą misją jest zapewnienie pacjentom jak najlepszej opieki pielęgniarskiej oraz dostępu do nowych usług medycznych. Nasze wartości• Cenimy naszych pacjentów i zapewniamy im opiekę pielęgniarską na najwyższym poziomie • Cenimy naszych pracowników, szanujemy różnorodność ich pomysłów, przekonań i kultur • Cenimy zaufanie i uczciwość • Cenimy innowacyjność i profesjonalizm • Cenimy ciągły rozwój poprzez szkolenia i naukę • Cenimy wszystkie społeczności, w których pracujemy i czujemy się względem nich odpowiedzialni pielęgniarki pielęgniarka usługi pielęgniarskie w domu pomoc pielęgniarska usługi pielęgniarskie

Kategorie: :Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "BetaMed" Beata DrzazgaOFERTA• Opieka długoterminowaTo opieka nad osobami, które ze względu na swój stan zdrowia wymagają systematycznych świadczeń pielęgniarskich bez konieczności przebywania w oddziałach lecznictwa stacjonarnego. Intensywna opieka pielęgniarska w warunkach domowych przy współpracy z lekarzem rodzinnym pozwala na komfortowe leczenie pacjenta w znanym i przyjaznym mu otoczeniu. Tak dogodne warunki przyspieszają powrót do zdrowia.• Wentylacja mechaniczna respiratoremPrzewlekła niewydolność oddechowa wymagająca użycia respiratora dotychczas wymagała leczenia szpitalnego. Wentylacja Domowa umożliwia przeniesienie hospitalizacji do warunków domowych z zachowaniem wszystkim niezbędnych norm bezpieczeństwa.• Usługi prywatneW ramach prowadzonej działalności oferujemy naszym Pacjentom szereg prywatnych usług pielęgniarskich, położniczych i opiekuńczych. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem NZOZ Centrum Medyczne BetaMed, korzystając z danych teleadresowych umieszczonych w zakładce „Kontakt” lub bezpośrednio z koordynatorem usług prywatnych:Naszą misją jest zapewnienie pacjentom jak najlepszej opieki pielęgniarskiej oraz dostępu do nowych usług medycznych. Nasze wartości• Cenimy naszych pacjentów i zapewniamy im opiekę pielęgniarską na najwyższym poziomie • Cenimy naszych pracowników, szanujemy różnorodność ich pomysłów, przekonań i kultur • Cenimy zaufanie i uczciwość • Cenimy innowacyjność i profesjonalizm • Cenimy ciągły rozwój poprzez szkolenia i naukę • Cenimy wszystkie społeczności, w których pracujemy i czujemy się względem nich odpowiedzialni pielęgniarki pielęgniarka usługi pielęgniarskie w domu pomoc pielęgniarska usługi pielęgniarskie

BetaMed. NZOZ. Centrum medyczne

Mikołowska 100a lok. 802 ; 40-065 Katowice,
Tel: Tel/fax: 32 258 27 90
http://www.betamed.pl

:Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "BetaMed" Beata DrzazgaOFERTA• Opieka długoterminowaTo opieka nad osobami, które ze względu na swój stan zdrowia wymagają systematycznych świadczeń pielęgniarskich bez konieczności przebywania w oddziałach lecznictwa stacjonarnego. Intensywna opieka pielęgniarska w warunkach domowych przy współpracy z lekarzem rodzinnym pozwala na komfortowe leczenie pacjenta w znanym i przyjaznym mu otoczeniu. Tak dogodne warunki przyspieszają powrót do zdrowia.• Wentylacja mechaniczna respiratoremPrzewlekła niewydolność oddechowa wymagająca użycia respiratora dotychczas wymagała leczenia szpitalnego. Wentylacja Domowa umożliwia przeniesienie hospitalizacji do warunków domowych z zachowaniem wszystkim niezbędnych norm bezpieczeństwa.• Usługi prywatneW ramach prowadzonej działalności oferujemy naszym Pacjentom szereg prywatnych usług pielęgniarskich, położniczych i opiekuńczych. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem NZOZ Centrum Medyczne BetaMed, korzystając z danych teleadresowych umieszczonych w zakładce „Kontakt” lub bezpośrednio z koordynatorem usług prywatnych:Naszą misją jest zapewnienie pacjentom jak najlepszej opieki pielęgniarskiej oraz dostępu do nowych usług medycznych. Nasze wartości• Cenimy naszych pacjentów i zapewniamy im opiekę pielęgniarską na najwyższym poziomie • Cenimy naszych pracowników, szanujemy różnorodność ich pomysłów, przekonań i kultur • Cenimy zaufanie i uczciwość • Cenimy innowacyjność i profesjonalizm • Cenimy ciągły rozwój poprzez szkolenia i naukę • Cenimy wszystkie społeczności, w których pracujemy i czujemy się względem nich odpowiedzialni pielęgniarki pielęgniarka usługi pielęgniarskie w domu pomoc pielęgniarska usługi pielęgniarskie

Tel: Tel/fax: 32 258 27 90

BetaMed. NZOZ. Centrum medyczne

Tel. Tel/fax: 32 258 27 90