Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Krucza 20 22-500 ; Hrubieszów,

Tel: 84 696 26 07


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Krucza 20 22-500 ; Hrubieszów,

84 696 26 07

http://www.linde-gaz.pl


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Tagi: :W skład Przedsiębiorstwa Spółki wchodzi: - Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: (84) 696 24 16, 696 26 63 - Zakład Remontowo-Budowlany tel.: (84) 696 26 07, 696 26 08 wew. 25 - Zakład Usług Komunalnych tel.: (84) 696 25 00 gazy techniczne, propan-butan, 696 29 98 nieczystości stałe i płynne, usługi pogrzebowe - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej tel.: (84) 696 26 07, 696 26 08 wew. 29, 32, 44 - Zakład Składowiska Odpadów Stałych tel.: (84) 696 30 89 - Oczyszczalnia Ścieków tel.: (84) 696 25 91 - Biuro Obsługi Klienta tel.: (84) 696 26 07 wew. 27, 33 - Sklep Wielobranżowy Art. Gazowych i Hydraulicznych tel: (84) 696 26 07, 696 26 08 wew. 31 * - Biuro PGKiM - Sekretariat tel.: (84) 696 26 07, 696 26 08* gaz techniczny wodociągi Komunalnik przedsiębiorstwo wodne przedsiębiorstwo kanalizacyjne

Kategorie: :W skład Przedsiębiorstwa Spółki wchodzi: - Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: (84) 696 24 16, 696 26 63 - Zakład Remontowo-Budowlany tel.: (84) 696 26 07, 696 26 08 wew. 25 - Zakład Usług Komunalnych tel.: (84) 696 25 00 gazy techniczne, propan-butan, 696 29 98 nieczystości stałe i płynne, usługi pogrzebowe - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej tel.: (84) 696 26 07, 696 26 08 wew. 29, 32, 44 - Zakład Składowiska Odpadów Stałych tel.: (84) 696 30 89 - Oczyszczalnia Ścieków tel.: (84) 696 25 91 - Biuro Obsługi Klienta tel.: (84) 696 26 07 wew. 27, 33 - Sklep Wielobranżowy Art. Gazowych i Hydraulicznych tel: (84) 696 26 07, 696 26 08 wew. 31 * - Biuro PGKiM - Sekretariat tel.: (84) 696 26 07, 696 26 08* gaz techniczny wodociągi Komunalnik przedsiębiorstwo wodne przedsiębiorstwo kanalizacyjne

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Krucza 20 22-500 ; Hrubieszów,
Tel: 84 696 26 07
http://www.linde-gaz.pl

:W skład Przedsiębiorstwa Spółki wchodzi: - Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: (84) 696 24 16, 696 26 63 - Zakład Remontowo-Budowlany tel.: (84) 696 26 07, 696 26 08 wew. 25 - Zakład Usług Komunalnych tel.: (84) 696 25 00 gazy techniczne, propan-butan, 696 29 98 nieczystości stałe i płynne, usługi pogrzebowe - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej tel.: (84) 696 26 07, 696 26 08 wew. 29, 32, 44 - Zakład Składowiska Odpadów Stałych tel.: (84) 696 30 89 - Oczyszczalnia Ścieków tel.: (84) 696 25 91 - Biuro Obsługi Klienta tel.: (84) 696 26 07 wew. 27, 33 - Sklep Wielobranżowy Art. Gazowych i Hydraulicznych tel: (84) 696 26 07, 696 26 08 wew. 31 * - Biuro PGKiM - Sekretariat tel.: (84) 696 26 07, 696 26 08* gaz techniczny wodociągi Komunalnik przedsiębiorstwo wodne przedsiębiorstwo kanalizacyjne

Tel: 84 696 26 07

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Tel. 84 696 26 07