Chatka Puchatka. Przedszkole prywatne

Kaskadowa 11 20-819 ; Lublin,

Tel: 81 718 82 99


Chatka Puchatka. Przedszkole prywatne

Kaskadowa 11 20-819 ; Lublin,

81 718 82 99

http://www.chatkapuchatka.net.pl


Chatka Puchatka. Przedszkole prywatne

Tagi: :Przedszkole Prywatne „Chatka Puchatka” jest nowoczesnym przedszkolem, które powstało z myślą o dzieciach - ich potrzebie zabawy i nauki w przyjaznej atmosferze. Naszą siedzibą jest wolno stojący obiekt przy ul. Kaskadowej na osiedlu Botanik, wybudowany specjalnie na potrzeby przedszkola. Działamy od 1 września 2007 r, na podstawie wpisu do ewidencji szkół niepublicznych Miasta Lublin. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty. Wszystkie pomieszczenia zostały poddane specjalistycznym kontrolom pod względem wymogów stawianych przez Sanepid oraz wymogów przeciwpożarowych. Przedszkole posiada pięć nowocześnie wyposażonych sal zabaw oraz pełne zaplecze socjalne. Pomieszczenia przedszkola oraz jego wyposażenie, w tym środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Posiadamy także własny plac zabaw wyposażony w bezpieczny, kolorowy sprzęt sprzyjający wesołej i rozwijającej zabawie na świeżym powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki w atmosferze akceptacji. Nasze zasady są następujące: zaspokajamy potrzeby dziecka, organizujemy jego aktywność, indywidualizujemy oddziaływanie w zależności od potrzeb i możliwości dziecka, organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko, integrujemy proces wychowania i edukacji. BEZPIECZEŃSTWONaszą nieustanną troską jest dbałość o rodzinną atmosferę i bezwzględne bezpieczeństwo dzieci.Opieka nad dziećmi w Chatce Puchatka sprawowana jest w następujący sposób:1) Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze względem dzieci różnicując je w zależności od ich wieku, potrzeb indywidualnych, środowiskowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.2) Przedszkole zapewnia opiekę w czasie pobytu dziecka w placówce oraz w trakcie zajęć poza przedszkolem poprzez:a) dostosowanie ramowych rozkładów dnia do psychofizycznych możliwości dziecka,b) właściwe wyposażenie wnętrz i urządzenie otoczenia przedszkola,c) zapewnienie stałej opieki ze strony nauczyciela w czasie wyjść poza teren placówki, zapewnienie opieki wg zasady: jedna osoba dorosła na dziesięcioro dzieci,d) sprawdzenie i usunięcie zagrożeń przed rozpoczęciem zajęć w przedszkolu i poza nim.Naszym celem jest wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dzieci uczęszczających do przedszkola. Tworzymy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej, nie zapominając o naturalnej potrzebie dziecka, jaką jest zabawa jako naturalna potrzeba każdego dziecka, szczególnie najmłodszego. Jest ona podejmowana dobrowolnie, zaspokaja wrodzoną aktywność, potrzebę doznań i działania. przedszkole niepubliczne Lublin przedszkola niepubliczne Lublin przedszkole prywatne Lublin przedszkola prywatne Lublin

Kategorie: :Przedszkole Prywatne „Chatka Puchatka” jest nowoczesnym przedszkolem, które powstało z myślą o dzieciach - ich potrzebie zabawy i nauki w przyjaznej atmosferze. Naszą siedzibą jest wolno stojący obiekt przy ul. Kaskadowej na osiedlu Botanik, wybudowany specjalnie na potrzeby przedszkola. Działamy od 1 września 2007 r, na podstawie wpisu do ewidencji szkół niepublicznych Miasta Lublin. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty. Wszystkie pomieszczenia zostały poddane specjalistycznym kontrolom pod względem wymogów stawianych przez Sanepid oraz wymogów przeciwpożarowych. Przedszkole posiada pięć nowocześnie wyposażonych sal zabaw oraz pełne zaplecze socjalne. Pomieszczenia przedszkola oraz jego wyposażenie, w tym środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Posiadamy także własny plac zabaw wyposażony w bezpieczny, kolorowy sprzęt sprzyjający wesołej i rozwijającej zabawie na świeżym powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki w atmosferze akceptacji. Nasze zasady są następujące: zaspokajamy potrzeby dziecka, organizujemy jego aktywność, indywidualizujemy oddziaływanie w zależności od potrzeb i możliwości dziecka, organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko, integrujemy proces wychowania i edukacji. BEZPIECZEŃSTWONaszą nieustanną troską jest dbałość o rodzinną atmosferę i bezwzględne bezpieczeństwo dzieci.Opieka nad dziećmi w Chatce Puchatka sprawowana jest w następujący sposób:1) Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze względem dzieci różnicując je w zależności od ich wieku, potrzeb indywidualnych, środowiskowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.2) Przedszkole zapewnia opiekę w czasie pobytu dziecka w placówce oraz w trakcie zajęć poza przedszkolem poprzez:a) dostosowanie ramowych rozkładów dnia do psychofizycznych możliwości dziecka,b) właściwe wyposażenie wnętrz i urządzenie otoczenia przedszkola,c) zapewnienie stałej opieki ze strony nauczyciela w czasie wyjść poza teren placówki, zapewnienie opieki wg zasady: jedna osoba dorosła na dziesięcioro dzieci,d) sprawdzenie i usunięcie zagrożeń przed rozpoczęciem zajęć w przedszkolu i poza nim.Naszym celem jest wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dzieci uczęszczających do przedszkola. Tworzymy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej, nie zapominając o naturalnej potrzebie dziecka, jaką jest zabawa jako naturalna potrzeba każdego dziecka, szczególnie najmłodszego. Jest ona podejmowana dobrowolnie, zaspokaja wrodzoną aktywność, potrzebę doznań i działania. przedszkole niepubliczne Lublin przedszkola niepubliczne Lublin przedszkole prywatne Lublin przedszkola prywatne Lublin

Chatka Puchatka. Przedszkole prywatne

Kaskadowa 11 20-819 ; Lublin,
Tel: 81 718 82 99
http://www.chatkapuchatka.net.pl

:Przedszkole Prywatne „Chatka Puchatka” jest nowoczesnym przedszkolem, które powstało z myślą o dzieciach - ich potrzebie zabawy i nauki w przyjaznej atmosferze. Naszą siedzibą jest wolno stojący obiekt przy ul. Kaskadowej na osiedlu Botanik, wybudowany specjalnie na potrzeby przedszkola. Działamy od 1 września 2007 r, na podstawie wpisu do ewidencji szkół niepublicznych Miasta Lublin. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty. Wszystkie pomieszczenia zostały poddane specjalistycznym kontrolom pod względem wymogów stawianych przez Sanepid oraz wymogów przeciwpożarowych. Przedszkole posiada pięć nowocześnie wyposażonych sal zabaw oraz pełne zaplecze socjalne. Pomieszczenia przedszkola oraz jego wyposażenie, w tym środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Posiadamy także własny plac zabaw wyposażony w bezpieczny, kolorowy sprzęt sprzyjający wesołej i rozwijającej zabawie na świeżym powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych. Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki w atmosferze akceptacji. Nasze zasady są następujące: zaspokajamy potrzeby dziecka, organizujemy jego aktywność, indywidualizujemy oddziaływanie w zależności od potrzeb i możliwości dziecka, organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko, integrujemy proces wychowania i edukacji. BEZPIECZEŃSTWONaszą nieustanną troską jest dbałość o rodzinną atmosferę i bezwzględne bezpieczeństwo dzieci.Opieka nad dziećmi w Chatce Puchatka sprawowana jest w następujący sposób:1) Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze względem dzieci różnicując je w zależności od ich wieku, potrzeb indywidualnych, środowiskowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.2) Przedszkole zapewnia opiekę w czasie pobytu dziecka w placówce oraz w trakcie zajęć poza przedszkolem poprzez:a) dostosowanie ramowych rozkładów dnia do psychofizycznych możliwości dziecka,b) właściwe wyposażenie wnętrz i urządzenie otoczenia przedszkola,c) zapewnienie stałej opieki ze strony nauczyciela w czasie wyjść poza teren placówki, zapewnienie opieki wg zasady: jedna osoba dorosła na dziesięcioro dzieci,d) sprawdzenie i usunięcie zagrożeń przed rozpoczęciem zajęć w przedszkolu i poza nim.Naszym celem jest wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dzieci uczęszczających do przedszkola. Tworzymy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej, nie zapominając o naturalnej potrzebie dziecka, jaką jest zabawa jako naturalna potrzeba każdego dziecka, szczególnie najmłodszego. Jest ona podejmowana dobrowolnie, zaspokaja wrodzoną aktywność, potrzebę doznań i działania. przedszkole niepubliczne Lublin przedszkola niepubliczne Lublin przedszkole prywatne Lublin przedszkola prywatne Lublin

Tel: 81 718 82 99

Chatka Puchatka. Przedszkole prywatne

Tel. 81 718 82 99